Вітаю Вас, Гість
Головна » 2016 » Вересень » 23 » Проект Рішення
07:32
Проект Рішення

 

УКРАЇНА

 

РАДОМИШЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Житомирської  області 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Восьма сесія                                                                                                 VІІ скликання

07.10.2016 року                                                                                        №  

 

Про Програму розвитку Радомишльсткого

відділення Малинської ОДПІ ГУ ДФС у

Житомирській області на 2016 - 2017 роки

 

                Розглянувши лист Радомишльського відділення Малинської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області від 31.08.2016 року № 1918  відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік» забезпеченість у коштах Державної фіскальної служби України складає лише 25.7%, що унеможливлює виконання ДФС цільових програм, доручень та завдань, визначених Призидентом України та Урядом, призводить до погіршення якості послуг, які надаються платникми податків та зборів, зменшення швидкості та якості податкових операцій, функцій Служби на належному рівні.

 Відповідно до Закону України від 30 червня 1999 року №783-XIV «Про джерела фінансування органів державної влади» (далі – Закон № 783) Державна фіскальна служба України як центральний орган виконавчої влади здійснює свою діялінсть виключно за рахунок бюджетного фінансування, та статті 85 Бюджетного кодексу України здійснення видатків на функціонування бюджетних установ можливе за рахунок коштів місцевого бюджету згідно рішення відповідної місцевої ради. При цьому статтею 78 Бюджетного кодексу України визначено, що факт перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансферів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків.

Крім того, статтею 2 Закону №783 визначено, що органи державної влади можуть отримувати додаткові кошти органів місцевих бюджетів для виконання делегованих законами україни повноважень.

Враховуючи відсутність належного фінансування, з метою якісного виконання планових показників з забезпечення податкових надходжень до місцевого бюджету, забезпечення комфортних умов платникам податків у центрахз обслуговування платників податків,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

              1. Затвердити Програму розвитку Радомишльсткого відділення Малинської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області на 2016 - 2017 роки (додається).

              2.  Начальнику  управління фінансів райдержадміністрації (Духніч О.І.) при перевиконанні доходної частини районного бюджету за 2016 рік  та формуванні районного бюджету на наступні роки передбачити кошти на виконання заходів Програми.

              3.  Заступнику начальника - начальнику Радомишльсткого відділення Малинської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області до 10 січня  надати  в районну раду інформацію про хід виконання цієї Програми.

             4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  бюджету і комунальної власності.

 

Голова ради                                                                                              О.Л. Потієнко

 

 

Програма розвитку Радомишльсткого відділення Малинської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області

на 2016 - 2017 роки

 

 

Радомишль 2016                   

 

                                                                                                                      Додаток

            до рішення районної ради

                         07.10.2016 року   № 

 

Програма розвитку Радомишльського відділення Малинської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області
 на 2016 - 2017 роки

 

Інформація щодо обсягів фінансування

на 2016 - 2017 роки (далі - Програма)

 Загальна характеристика Програми

1

Ініціатор розроблення Програми

Головне управління ДФС України у Житомирській області

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа

Доручення Президента України від 15.08.2011 р. N 1-1/1792; п. 7 доручення Прем'єр-міністра України від 20.08.2011 р. N 39859/1/1-11; наказ Державної податкової служби України від 10.02.2012 N 109 "Щодо створення нових та функціонування діючих центрів обслуговування платників податків"

3

Розробник Програми

Радомишльське відділення Малинської об'єднаної державної податкової інспекції

4

Відповідальний виконавець Програми

Радомишльське відділення Малинської об'єднаної державної податкової інспекції

5

Учасники Програми

Радомишльське відділення Малинської об'єднаної державної податкової інспекції

6

Терміни реалізації Програми

2016 - 2017 роки

7.

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

-

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районий бюджет, сільські, селищні та міський бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

В межах фінансового ресурсу

 

у тому числі:

 

9.

Основні джерела фінансування Програми

Кошти Радомишльського районного бюджету, сільських, селищних, міського бюджетів та інших джерел не заборонених законодавством

1. Проблемні питання

Для виконання поставлених перед податковою службою завдань, у т.ч., щодо облаштування центру обслуговування платників (далі - ЦОП) для організації надання послуг відповідно до світових стандартів якості обслуговування платників, створення автоматизованої системи «Єдине вікно представлення електронної звітності», яка дозволить направляти електронну звітність контролюючим органам, фондам загальнообов'язкового державного страхування, відповідним органам державної влади через Інтернет та здійснення заходів зі створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Радомишльського відділення Малинської об'єднаної державної податкової інспекції (надалі-ОДПІ), необхідне додаткове фінансування у 2016 - 2017 році.

2. Мета Програми

Метою районної Програми розвитку Радомишльського відділення Малинської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області  на 2016 - 2017 роки (далі — Програма) є виконання забезпечення повноти обліку платників районих податків і зборів, прозорості нарахування та своєчасності сплати коштів до бюджету  для фінансування витрат, пов'язаних з розвитком Радомишльського району.

Програма розроблена з метою забезпечення комфортних умов платникам податків шляхом облаштування центру обслуговування платників, який надає майже весь перелік адміністративних і державних послуг для платників; забезпечення необхідними умовами праці працівників відділення, з метою ефективного та вчасно виконання завдань по наповненню бюджету.

Очікувані результати:

-           розвиток економіки району;

-           створення нових робочих місць;

-           створення сприятливого інвестиційного клімату;

-           створення умов для розвитку підприємництва;

-           налагодження партнерських стосунків з платниками податків;

-           впровадження стандартизованих та прозорих форм і методів обслуговування платників та зборів до бюджету району;

-           забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів районного самоврядування та органів державної податкової служби;

-           забезпечення повноти та своєчасності надходження коштів до районного бюджету ;

-           розширення бази оподаткування.

 

3. Основні шляхи та напрями виконання Програми

Інструментами виконання Програми є:

-   Облаштування сервісного центру обслуговування платників (далі - ЦОП).

-   Реалізація принципу «Єдине вікно»

-  Забезпечення необхідними умовами праці працівників відділення.

 

Напрями діяльності та заходи Програми

 

 п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдіння)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн..

Очікуваний  результат

1.

Модернізація комп’ютерної техніки

Поновлення комп’ютерної техніки:

-забезпечення відділення потужними серверами;

 -придбання комп’ютерної та оргтехніки

2016 - 2017

Радомишльське відділення Малинської ОДПІ

Районий бюджет

30

Підвищення продуктивності праці та якості надання послуг

2.

Покращення матерівально-технічної бази

Придбання меблів для обслуговування платників та облаштування місць очікування;

Придбання паперу, конвертів з марками, витратних матеріалів для принтерів.

2016 - 2017

Радомишльське відділення Малинської ОДПІ

Районий бюджет

30

Підвищення продуктивності праці та якості надання послуг

 

Вжиття заходів щодо посилення контролю за повнотою сплати платежів до районного бюджету платниками податків шляхом проведення аналізу динаміки- основних показників їх фінансово-господарської діяльності та виявлення чинників, які негативно впливають на стан розрахунків з бюджетом, та виявлення додаткових джерел надходження платежів до бюджетів усіх рівнів.

Впровадження організаційних заходів із забезпечення дієвого контролю за повнотою сплати платежів до районних бюджетів підприємств, установ, організацій, СПД, фізичних осіб.

Подальше удосконалення системи відбору платників для документальних перевірок та підвищення якості контрольно-перевірочної роботи, звернення особливої уваги на тих суб'єктів підприємницької діяльності, що постійно зменшують платежі до районного  бюджету та мають по ним заборгованість.

Здійснювати перевірки щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог  чинного законодавства з питань проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Особлива увага - СПД, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування, послуг та звітують про нереально низькі суми виручки по реєстраторам розрахункових операцій та розрахунковим книжкам, або звітують про відсутність об'єкту оподаткування податком на прибуток.

Забезпечити щорічне проведення моніторингу фінансових результатів діяльності суб'єктів господарювання, що зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території району, визначення економічного потенціалу та зростання виробничих потужностей цих суб'єктів, темпів зростання заробітної плати працівників, проведення перевірок відповідності середньої заробітної плати одного працівника до законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, надання інформації районій раді стосовно суб'єктів господарювання, економічний потенціал яких не відповідає рівню задекларованих податків та зборів, в першу чергу до районного  бюджету.

З метою адміністрування податків та впорядкування їх сплати до районого бюджету надалі проводити роботу та виявляти суб'єктів господарювання, які проводять сплату платежів не за місцезнаходженням, а за місцем реєстрації, яка не відповідає їх фактичному місцю знаходження.

Забезпечити проведення документальних перевірок СГД-юридичних осіб, СГД-фізичних осіб щодо правильності нарахування податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, своєчасності надходження до бюджету донарахованих Сум, вжиття заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення.

Взаємодіяти з органами виконавчої влади з питань погашення заборгованості із заробітної плати та розрахунків із бюджетом по податку доходи фізичних осіб, плати за землю та проводити претензійну позовну роботу щодо погашення недоїмки до бюджетів усіх рівнів.

Забезпечити систематичне проведення контрольних зустрічних звірок щодо суб'єктів господарювання, які сплачують плату за землю. Проведення звірок з відділом Держгеокадастру у Радомишльському районі на предмет відповідності до даних державного земельного кадастру задекларованих площ земельних ділянок, що знаходяться у власності або користуванні. Надалі продовжити практику взаємодії іншими контролюючими органами щодо повноти обліку фізичних осіб-платників плати за землю та своєчасності їх розрахунків з бюджетом.

Готувати необхідні матеріали та забезпечувати участь представників Радомишльського відділення Малинської ОДПІ на засіданнях робочих груп з питань координації дій органів ДФС і владних структур по забезпеченню надходжень податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів у повному обсязі та зменшення податкового боргу по податкам та зборам до районного бюджету. Використовувати всі передбачені чинним законодавством важелі впливу до тих платників, які ухиляються або мінімізують їх сплату.

Проводити заходи щодо залучення до сплати податків та зборів до районного бюджету суб'єктів господарської діяльності, які ухиляються від їх сплати, не звітують або перебувають в розшуку.

Розгляд пропозицій підприємств і організацій щодо розстрочення сплати податкових зобов'язань та підготовка відповідних рішень згідно з вимогами податкового законодавства. Здійснення контролю за виконанням умов договорів розстрочення.

Вжиття заходів стосовно удосконалення роботи з виявлення, оцінки, збереження і реалізації безхазяйного майна та майна, що перебуває в податковій заставі.

Організація роботи із погашення заборгованості з податків та зборів до районного бюджету.

У зв'язку з прийняттям та введенням в дію Податкового Кодексу організувати всебічне із застосуванням засобів масової інформації інформування та роз'яснення платникам податків та громадянам нових податкових норм  в друкованих засобах масової інформації та на Веб-сторінці Районної ради.

Забезпечити інформування широкого кола платників про зміни в податковому законодавстві на зустрічах з громадськістю, на ринках та інших місцях масового перебування людей з залученням всіх можливих ресурсів.

Забезпечити належне проведення податкового всеобучу шляхом організації семінарів, круглих столів, брифінгів за участю керівників та бухгалтерських працівників підприємств, установ та організацій. Готувати відповідні методичні рекомендації та інші види друкованої продукції.

Забезпечити в Радомишльському відділенні Малинській ОДПІ належну роботу щодо роз'яснення податкового законодавства, особистого прийому платників та громадян посадовими особами Радомишльського відділення Малинської ОДПІ, вжиття заходів щодо своєчасного та якісного розгляду їх звернень.

4. Ресурсне забезпечення та показники продуктивності Програми

Показниками ефективності програми є підвищення рівня якості послуг, що надаються платникам податків, зокрема створення комфортних та максимальне спрощення процедури декларування та сплати податків.

Показниками якості програми являється розширення податкової бази за рахунок виведення доходів із тіньової економіки, руйнування схем ухилення від оподаткування, припинення діяльності суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності. Зазначені показники планується досягти за рахунок розширення переліку послуг, що надаються платникам податків у центрах обслуговування платників з урахуванням їх потреб та побажань.

 

 

Заступник голови районної ради                                                                                                           В.В. Міхненко

Категорія: Підготовка до сесії. Проекти рішень | Переглядів: 102 | Додав: Ksunija6669 | Рейтинг: 0.0/0