Вітаю Вас, Гість
Головна » 2016 » Серпень » 3 » Проект Рішення Про проведення конкурсу на визначення опорних загальноосвітніх навчальних закладів у Радомишльському районі
09:00
Проект Рішення Про проведення конкурсу на визначення опорних загальноосвітніх навчальних закладів у Радомишльському районі

УКРАЇНА

 

РАДОМИШЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Житомирської  області 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Сьома  сесія                                                                                VІІ  скликання

05.08.2016 року                                                                        №

 

Про проведення конкурсу на визначення

опорних загальноосвітніх навчальних закладів

у Радомишльському районі

        

         Розглянувши лист голови районної державної адміністрації від 01.08.2016 року № 02-18/1454 про проведення конкурсу на визначення опорних  загальноосвітніх навчальних закладів у Радомишльському районі, на виконання вимог пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від  27 серпня 2010 року №777 «Про затвердження Положення про освітній округ», зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 р. №79,  керуючись  статтею 14 Закону України «Про освіту», статтею 9 Закону України «Про загальну середню освіту, відповідно до статті 13,22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури та роботи з молоддю,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Провести районний конкурс на кращий проект опорної школи з            05 по 30 вересня 2016 року.

         2. Затвердити Умови проведення районного конкурсу на кращий проект опорної школи (додається).

         3. Затвердити склад конкурсної комісії із визначення опорного навчального закладу (додається).

                 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з  питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури та роботи з молоддю.

                                                                   

 

Голова ради                                                                                        О.Л. Потієнко

                                                                      

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії

Радомишльської районної ради

від 05.08.2016 №

 

УМОВИ

проведення районного конкурсу на кращий проект опорної школи

 

І. Мета і завдання Конкурсу

         1.1. Конкурс проводиться з метою виявлення, підтримки творчо працюючих педагогічних колективів, їх керівників, поширення здобутків щодо створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної школи.

         1.2. Завдання Конкурсу:

− виявлення ефективної моделі опорної школи як центру освітнього округу, діяльність якої спрямовано на створення умов для здобуття громадянами якісної загальної середньої освіти, упровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості;

− визначення кращих проектів опорних шкіл та заохочення їх діяльності;

− поширення перспективного педагогічного досвіду кращих опорних шкіл.

 

ІІ. Керівництво Конкурсом

2.1. Організаційне забезпечення та проведення Конкурсу здійснює відділ освіти Радомишльської районної державної адміністрації .

 

ІІІ. Терміни проведення та учасники Конкурсу

         2.1. Конкурс проводиться в один етап:

Районний  – з 5 по 30 вересня 2016 року,

         2.2. Учасниками Конкурсу є загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів Радомишльського району.

         2.3. Матеріали учасників районного етапу Конкурсу подаються школами до оргкомітету Конкурсу (до відділу освіти) до 23 вересня 2016 року.

2.4. Оголошення результатів конкурсу відбудеться не пізніше 30 вересня.

        

ІІІ Умови участі в Конкурсі

         3.1. Для участі в Конкурсі до оргкомітету подаються такі матеріали:

− заявка;

− опис проекту опорної школи (10 сторінок);

− відеопрезентація школи на доступних носіях (до 7 хвилин);

− додаткові ілюстративні матеріали.

         3.2. Матеріали Конкурсу повинні розкривати такі складники:

− структуру освітнього округу (кількість суб’єктів – не менше 3);

− творчий портрет керівника опорної школи;

− якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

− план розвитку навчального закладу на 3 роки;

− науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

− профілі навчання, поглиблене вивчення предметів;

− раціональність використання варіативної частини у відповідності до профілів навчання;

− результативність роботи навчального закладу за такими критеріями: результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;

− створення системи виховної роботи в школі;

− відомості про кількість учнів:

Назва закладу

Кількість учнів, які навчаються у закладі

Кількість учнів, які підвозяться

(будуть підвозитися)

до опорної школи

Опорна школа

 

 

Суб’єкт освітнього округу

 

 

Школа, яка може стати філією

 

 

Разом:

 

 

− наявність принаймні двох класів у кожній паралелі вище 4 класу;

наявність Інтернет-ресурсу опорного закладу;

− наявність та потреба транспорту для підвезення учнів до опорних шкіл;

− зручність та наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання;

− матеріально-технічна база: навчальні кабінети фізики, хімії, біології, географії, інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (вказати кількість комп’ютерів у кожному з них, доступ до швидкісного Інтернету, наявність локальної мережі) та інші, лабораторії, навчальні майстерні забезпечені відповідним обладнанням; класів з комп’ютерним і мультимедійним обладнанням; шкільний методичний кабінет; спортивні об’єкти з відповідним обладнанням; актова зала; бібліотека з укомплектованим бібліотечним фондом підручників, науково-методичною, художньою та довідковою літературою; їдальня (вказати кількість посадочних місць); внутрішні туалети.

         3.3. Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія.

 

Заступник голови районної  ради                                                 В.В. Міхненко

 

 

ІV. Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу

           4.1. Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсним комітетом із визначення опорного навчального закладу (далі – Комітет)

4.2. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів. Максимальна сумарна кількість балів – 340 балів.

4.3. Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів):

Назва критерію

Оцінювання за критерієм

5 балів

10 балів

Кількість філій опорного закладу 

дві філії

три філії і більше

Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій)

320-360 осіб

360 осіб і більше

Кількість учнів, що будуть підвозитися на навчання до опорного закладу після консолідації мережі

50-100 учнів

більше 100 учнів

Використання проектної потужності закладу після консолідації мережі навчальних закладів

65-75%

75% і більше

Протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного закладу

більше 15 км

15 км і менше

Тривалість маршруту в одну сторону

більше 45 хв.

до 45 хв.

Наявність шкільних автобусів

один

два і більше

Кількість класів на паралелі

один

два і більше

Середня наповнюваність класів

17-25 осіб

більше 25 осіб

Кількість профілів у опорному закладі

один

два і більше

Наявність предметних гуртків у опорному закладі

1-4

більше 4

Кількість класів з поглибленим вивченням предметів у опорному закладі

1

більше 1

Освітній рівень педагогів (вища освіта)

90-95%

95% і більше

Якісний рівень педагогів

60-66%

66,1% і більше

Наявність кабінетів:

фізики

хімії

біології

географії

інформатики

лабораторії

навчальних майстерень

спортивної зали

 

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

 

так

так

так

так

так

так

так

так

Наявність швидкісного Інтернету

0,5 - 1 Мбіт

1 Мбіт і більше

Наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом

є, але не для всіх учасників навчального процесу

так

Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою

так, але відсутня одна із складових

так

Наявність актової зали

у пристосованому приміщенні

так

Створення умов для навчання дітей на візках:

пандус

 

внутрішні санвузли

 

 

 

є, але не відповідає нормам

є, не відповідають нормам

 

 

так

 

так

Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, електросковорода, холодильна камера)

так, але відсутні одна або декілька складових

так

Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої проточної води

тільки холодна проточна вода

так

Термін проведення останнього капітального ремонту

10-25 років

до 10 років

Відповідність інженерного обладнання (санітарні прилади) санітарним нормам

менше 50% забезпеченості

100%

Відповідність плану розвитку підходам у реформуванні загальної середньої освіти

частково

так

Масштабність інвестиційних потреб опорної школи

частково

так

          4.5. Комітет працює на громадських засадах.

4.6. Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його складу.

4.7. Рішення Комітету про визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комітету.

 

V. Підбиття підсумків Конкурсу

         5.1. Підбиття підсумків Конкурсу відбудеться 30 вересня 2016 року.

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії

Радомишльської районної ради

від 05.08.2016 №

                                                               

Склад конкурсної комісії

із визначення опорного навчального закладу

 

Співголови конкурсної комісії:

  1.  

Ковальчук Світлана Василівна

заступник голови райдержадміністрації

  1.  

Міхненко Віктор Васильович

заступник голови районної ради

 

Заступник співголів конкурсної комісії

  1.  

Яковишена Наталія Вікторівна

начальник відділу освіти райдержадміністрації

Члени конкурсної комісії:

  1.  

Кобилинська Олена Вікторівна

головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації

  1.  

Шкідченко Ліна Леонідівна

завідуюча РМК відділу освіти райдержадміністрації

  1.  

Черненко Олег Іванович

голова профспілки працівників освіти району

  1.  

Гальона Людмила Леонідівна

економіст відділу освіти райдержадміністрації

  1.  

Данилюк Наталія Адамівна

голова постійної комісії районної ради з питань культури, освіти, молоді, спорту та засобів масової інформації

  1.  

Забігайло Віктор Васильович

юрист районної ради

10.

 

11.

Духніч Олена Іванівна

 

Іщенко Ірина Вікторівна

начальник управління фінансів

райдержадміністрації

заступник міського голови з гуманітарних питань

12.

Тужик Василь Анатолійович

депутат районної ради

13.

Сергієнко Петро Миколайович

депутат районної ради

14.

Михайленко Володимир Сергійович

депутат районної ради

15.

Капранчук Володимир Петрович

депутат районної ради

16.

Новіченко Тетяна Анатоліївна

заступник з навчальної роботи директора Радомишльської гімназії

 

Заступник голови районної  ради                                                 В.В. Міхненко

Категорія: Підготовка до сесії. Проекти рішень | Переглядів: 504 | Додав: Ksunija6669 | Рейтинг: 0.0/0