Вітаю Вас, Гість
Головна » 2016 » Серпень » 3 » Проект Рішення Про затвердження плану роботи районної ради на друге півріччя 2016 року
08:58
Проект Рішення Про затвердження плану роботи районної ради на друге півріччя 2016 року

УКРАЇНА

 

РАДОМИШЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Житомирської  області 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Сьома   сесія                                                                                                         VІІ  скликання                                                                                                                     

05.08.2016 року                                                                                  №

 

Про затвердження плану

роботи районної ради

на друге півріччя 2016 року

 

             

         Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

 

ВИРІШИЛА : 

 

         1. Затвердити план роботи районної ради на ІІ півріччя 2016 року (додається).

 

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Міхненка В.В. та голів постійних комісій районної ради.

 

 

Голова ради                                                                                        О.Л.Потієнко

 

 

П Л А Н

роботи районної ради на ІІ-ге півріччя  2016 року

 

№ п/п

                           Заходи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

                               2

         3

         4

                                               1. ПИТАННЯ  ДЛЯ   РОЗГЛЯДУ  РАЙОННОЮ  РАДОЮ:

                                                                        

                                                                          Третій  квартал

         

1.1. Про хід виконання рішення сесії районної                                      липень                     Самійлик Л.Д

Ради від 22.01.2016 № 37 «Про затвердження Програми                                                      начальник  Радомишльського

забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту                                                      районного сектору Управління   

населення і територій Радомишльського району від                                                             ДСНС України у Житомирській

надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки»                                                                            області                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                   

                                                                    Четвертий  квартал

 

1.2. Про хід виконання рішення районної ради                                     жовтень                     Зубленко А.В.

від 01.11.2013 р. №274 «Про затвердження  Програми                                                            начальник відділу служби

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених                                                           у справах дітей райдержадмі-

батьківського піклування та осіб, з їх числа на 2013-2017 роки»                                            ністрації 

                

1.3. Про хід виконання рішення районної ради                                     листопад                   Мазуркевич С.Ю.

від 16.05.2014р. № 359 «Про затвердження  районної                                                             начальник відділу культури

Програми  розвитку культури на 2014-2017 роки»

 

1.4. Про хід виконання рішення районної ради                                     листопад                   Кононенко В.М.                                 

від 21.03.2014 р. № 348 «Про затвердження районної                                                            заступник начальника

Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці                                                                управління праці  та

та виробничого середовища на 2014-2018 роки»                                                                     соціального захисту населення

 

1.5. Про хід виконання рішення районної ради                                     грудень                      Сидоренко М.А.

від 26.10.2007 р. №117 «Про затвердження Програми                                                             голова Радомишльської

розвитку мисливського господарства, охорони та                                                                    УТМР

відтворення тваринного світу до 2017 року»

 

1.6. Про хід виконання рішення районної ради                                     грудень                       Вітінська Н.В.

від 30.12.2010 р. №33«Про затвердження Програми боротьби з                                             головний лікар  

онкологічними захворюваннями на період до 2016 року»                                                       Радомишльської ЦРЛ

 

1.7. Про хід виконання рішення районної ради                                      грудень                      Нікурадзе Д.А.

від 18.03.2016 р. №56 «Про затвердження Програми                                                                начальник Радомишльського

профілактики злочинності у Радомишльському                                                                        відділення поліції 

районі на 2016-2020 роки»

 

1.8. Про хід виконання рішення районної ради                                      грудень                      Корнійчук П.П.

від 24.10.2012 р. №182 «Про затвердження Програми                                                             директор КП «Радомишльська

розвитку інформації та поліграфічної галузей в                                                                        районна друкарня» 

Радомишльському районі на 2012-2016 роки»

 

1.9. Про затвердження районного бюджету                                            грудень                      Духніч О.І.

на 2017 рік                                                                                                                                      начальник управління

                                                                                                                                                         фінансів РДА

  1. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ ПРЕЗИДІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

2.1.   Узгодження проектів рішень                                                           серпень                  Потієнко О.Л.

 районної ради                                                                                                                            голова районної ради                                                                         

 

  1. Про перелік питань для розгляду на                                                грудень                 Потієнко О.Л.

 сесіях  районної ради                                                                                                              голова районної ради                                                                                                     

 

__________________________________________________________________________________________________

  1. ПИТАННЯ ДЛЯ  ВИВЧЕННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ПОСТІЙНИМИ КОМІСІЯМИ:

3.1. Про ліквідацію комунальної установи організації                          серпень                   Лисак О.О.

Радомишльської районної редакції радіомовлення                                                                голова ліквідаційної                                                    

«Радомишльський вісник»                                                                                                         комісії

3.2. Про ліквідацію КП «Аптека №33» с. Потіївка                                 серпень                   Лисак О.О.

                                                                                                                                                       голова ліквідаційної

                                                                                                                                                       комісії

 

3.3.Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу                  серпень                    Писаренко С.І.

комунального підприємства «Радомишльська кіновідеомережа»                                         завідувач господарством

Радомишльської районної ради Житомирської області                                                          комунальної установи

                                                                                                                                                     «Районний будинок культури»

                                                                                                                                                     

 

                                                        4. СПРИЯННЯ ДЕПУТАТІВ РАЙОННОЇ РАДИ

                                                У ЗДІЙСНЕННЯНИМИ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ:

 

4.1. Навчання депутатів (за окремим планом)                              протягом                                  Міхненко В.В.

                                                                                                   півріччя                                    заступник голови

                                                                                                                                                     районної ради

____________________________________________________________________________________________

 

  1. ЗДІЙСНЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ  З МІСЦЕВИМИ   РАДАМИ ТА ЇХ ОРГАНАМИ, НАДАННЯ

МЕТОДИЧНОЇ   ТА ПРАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ  МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ:

 

5.1.  Засідання координаційної                                                       грудень                                      Потієнко О.Л.

ради з питань місцевого самоврядування                                                                                         голова районної ради

                                                                                                                              

5.2.   Участь працівників виконавчого                                           за окремим                                 Багрій О.В.

апарату районної ради в проведенні                                                                                                   консультант

навчання  у Центрі перепідготовки та                                                                                                районної ради

підвищення кваліфікації працівників                            

органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, посадових осіб

органів місцевого самоврядування

 

            Участь працівників виконавчого                                           протягом                                      Міхненко В.В.

апарату районної ради у підготовці                                               півріччя                                       заступник голови

та проведенні сесій, семінарів -                                                                                                           районної ради

навчань з сільськими, селищним,                                                                                        

міським головами та секретарями,

 навчанні депутатів

 

            Вивчення, узагальнення практики                                        протягом                                         Виконавчий

та кращого досвіду роботи органів                                               півріччя                                          апарат  

місцевого  самоврядування, надання                                                                                                    районної ради

практичної допомоги на місцях

________________________________________________________________________________________________

 

                                                             6. ОРГАНІЗАЦІЙНО – МАСОВІ  ЗАХОДИ:

 

  1. Організація районного конкурсу                                             протягом                              Міхненко В.В.

серед сільських, селищної рад                                                        півріччя                                заступник голови

на кращий санітарний стан та                                                                                                        районної ради

благоустрій територій

 

  1. Участь в організації та проведенні                                           протягом                              Виконавчий апарат

заходів в районі у зв’язку з                                                               півріччя                                районної ради

відзначенням  державних та професійних свят                                                                        

         

 

 

Заступник голови районної ради                                                                            В.В.Міхненко

 

 

 

 

Категорія: Підготовка до сесії. Проекти рішень | Переглядів: 119 | Додав: Ksunija6669 | Рейтинг: 0.0/0