Вітаю Вас, Гість
Головна » 2016 » Грудень » 20 » Проект рішення Про затвердження комплексної Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Радомишльському районі на 2017-2020
12:17
Проект рішення Про затвердження комплексної Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Радомишльському районі на 2017-2020

УКРАЇНА

РАДОМИШЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Житомирської  області 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Одинадцята сесія                                                                                VІІ скликання

23.12.2016 року                                                                                 №

 

Про  затвердження  комплексної

Програми розвитку малого і середнього

підприємництва у Радомишльському

районі на 2017-2020 роки 

 

Розглянувши лист райдержадміністрації від 15.12.2016 року                       № 02-17/2327 враховуючи Програму стратегії економічного і соціального розвитку району на 2017-2020 роки, з метою виконання державної та регіональної політики спрямованої на захист і підтримку малого підприємництва,  згідно Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», висновки постійної комісій районної ради з питань бюджету і комунальної власності,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Затвердити Комплексну Програму  розвитку малого і середнього підприємництва на у Радомишльському районі на 2017-2020 роки (додається).

          2. Відділам і управлінням райдержадміністрації забезпечити виконання заходів програми.

         3. Управлінню фінансів райдержадміністрації ( Духніч О.І.) при формуванні бюджету на 2017 рік  та послідуючі роки передбачити кошти на виконання заходів програми.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  бюджету та комунальної власності.

 

Голова ради                                                                                  О.Л. Потієнко

Додаток 1 до Програми

Основні заходи

реалізації комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки

в Радомишльському районі

№ п/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Виконавці

Термін виконання

 

Джерела фінансування

Вартість

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Впорядкування нормативно-правового регулювання  підприємницької діяльності

1.1.

Спрощення адміністративно-дозвільних процедур, підвищення якості адміністративних послуг в центрі надання адміністративних послуг

Забезпечити проведення

моніторингів стану роботи центру надання адміністративних послуг  щодо кількості виданих документів дозвільного характеру, дотримання законодавства у

дозвільній сфері тощо

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації,

відділ економічного розвитку і торгівлі

райдержадміністрації

2017-2020 роки

Фінансування не потребує

-

Спрощення обов’язкових умов започаткування та розширення підприємницької діяльності

1.2.

 

Проводити анкетування

суб’єктів господарювання з питання якісного надання адміністративних

послуг, у тому числі з видачі дозвільних докумен-тів, наявності правових перешкод у їх отриманні

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

2017-2020 роки

Фінансування не потребує

-

Спрощення обов’язкових умов започаткування та розширення підприємницької діяльності

1.3.

 

Постійно оприлюднювати

актуальну та повну інформацію про надання адміністративних  послуг, які надаються через центр

адміністративних послуг на інформаційних стендах, офіційних веб-сайтах, у засобах масової інформації

 

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

2017-2020 роки

Фінансування не потребує

-

Спрощення обов’язкових умов започаткування та розширення підприємницької діяльності

1.4.

 

За участю підприємців,

громадських організацій, регіональних та  місцевих дозвільних органів прово-дити наради, круглі столи,

семінари, конференції тощо з питань надання адмініст-ративних послуг, у тому числі з видачі дозвільних документів

Центр надання адміністративних послуг райдерж-адміністрації,

відділ економічного розвитку і торгівлі

райдержадміністрації

 

2017-2020 роки

Фінансування не потребує

-

Спрощення обов’язкових умов започаткування та розширення підприємницької діяльності

1.5.

Реалізація єдиної державної регуляторної політики

Забезпечити розробку поточних та перспективних планів проектів регуляторних актів

Управління та відділи  райдержадміністрації

 

Грудень 2017-2020 років

Фінансування не потребує

-

Забезпечення глас-ності та плановості регуляторної політики

1.6.

 

Забезпечити розробку, оприлюднення, громадське обговорення, відстеження результативності проектів регуляторних актів

Управління та відділи  райдержадміністрації, 

Радомишльське відділення Малинської ОДПІ

Згідно з планом

Районний бюджет

В межах кошторису

 

Участь суб’єктів підприємництва в розробці

нормативно-правових актів

1.7.

 

Проводити аналіз ефективності діючих регуляторних актів та їх перегляд на відповідність вимогам ринкових відносин

Управління та відділи райдержадміністрації,

Радомишльське відділення Малинської ОДПІ

Постійно

Районний бюджет

В межах кошторису

 

Підвищення ефекти-вності впливу дію-чих регуляторних актів на покращення підприємницького середовища

1.8.

 

Заслуховувати на засідан-нях районної координаці-йної ради розробників регуляторних актів   щодо впровадження державної регуляторної політики

Відділ економічного розвитку і торгівлі

райдержадміністрації

 

Згідно з окремим планом

Фінансування не потребує

-

Підвищення відповідальності посадових осіб

1.9.

 

Проведення семінарів для працівників районних органів  виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері  господарської діяльності

Відділ економічного розвитку і торгівлі

райдержадміністрації,

юридичний сектор апарату райдержадміністрації

Згідно з окремим планом

Районний бюджет

В межах кошторису

 

Підвищення якості  розробки регуляторних актів

1.10.

 

Проведення семінарів для працівників органів місцевого самоврядування з метою роз’яснення законодавчих актів та нормативно-правових документів

Відділ економічного розвитку і торгівлі

райдержадміністрації,

юридичний сектор апарату райдержадміністрації

Згідно з окремим планом

Районний бюджет

В межах кошторису

 

Підвищення

рівня знань

законодавчих актів та нормативно-правових документів

1.11.

 

Надавати пропозиції щодо врегулювання здійснення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами

Радомишльське відділення Малинської ОДПІ,

відділ економічного розвитку і торгівлі

райдержадміністрації

Постійно

Фінансування не потребує

-

Зниження фіскального тиску на суб'єктів підприємництва

1.12.

 

Проводити перегляд розмірів орендної плати за використання приміщень. Виносити дане питання на розгляд місцевих рад

Відділ економічного розвитку і торгівлі

райдержадміністрації, виконкоми міської, селищних та сільських рад

Раз у півріччя

Фінансування не потребує

-

Зниження розмірів орендної плати

1.13.

 

Підтримка  „гарячої лінії”, „Інтернет –сторінки” як системи зворотного зв’язку між місцевою владою  та представниками бізнесу в процесі удосконалення нормативно-правового поля для підприємництва

Відділ економічного розвитку і торгівлі

райдержадміністрації, дозвільні органи району, виконкоми міської, селищних та сільських рад

2017-2020 роки

Районний бюджет

В межах кошторису

 

Забезпечення глас-ності та плановості регуляторної політи-ки, участь суб’єктів підприємництва в розробці норматив-но-правових актів

1.14.

 

Проведення щорічного районного конкурсу на кращого підприємця за визначеними номінаціями

Відділ економічного розвитку і торгівлі, відділ агропромисло-вого розвитку райдержадміністрації

2017-2020 роки

Районний бюджет

В межах кошторису

 

Покращення підприємницького середовища

2. Фінансово – кредитна та інвестиційна підтримка

2.1.

Ефективне вико-ристання можли-востей суб’єктів господарювання

Встановлення пільгової орендної плати господарю-ючим суб’єктам в межах чинного законодавства

Виконкоми міської, селищних та сільських рад

Постійно

Районний бюджет,бюджети міської,селищних та сільських рад

 

В межах кошторису

 

Надання підприємцям непрямої фінансової підтримки

3. Ресурсна та інформаційна підтримка

3.1.

Задовольнити потреби в матеріально-технічному, забезпеченні суб’єктів малого підприємництва

 

Продовжити формування та розширення банку даних вільних виробничих примі-щень, обладнання, земель-них ділянок, що належать до комунальної власності територіальних громад і не використовуються (пропо-нувати їх підприємцям для передачі в оренду або продажу), використовувати площі колишніх військових частин та містечок для передачі в оренду чи викупу суб’єктами підприємництва (створення нових суб'єктів)

Відділ економічного розвитку і торгівлі

райдержадміністрації, відділ агропромис-лового розвитку райдержадміністрації виконкоми міської, селищних та сільських рад

Постійно

Фінансування не потребує

-

Покращення доступу підприємців до матеріальних ресурсів регіону

3.2.

 

Організувати проведення на конкурсних засадах прода-жу об’єктів нерухомості, незавершеного будівництва

Виконкоми міської, селищних та сільських рад

По мірі потреби

Районний бюджет

В межах кошторису

 

Забезпечення підприємців виробничими приміщеннями

3.3.

 

Залучати селянські (фермерські) господарства до товарного наповнення аграрного ринку через товарну біржу, агроторгові доми, оптово-продовольчі ринки

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

Постійно

Фінансування не потребує

-

Сприяння розвитку фермерських господарств

3.4.

Розвиток земельного ринку

Забезпечувати підготовку до продажу земельних ділянок несільськогоспо-дарського призначення державної і комунальної власності суб’єктам підприємницької діяльності

Виконкоми міської, селищних та сільських рад,

відділ Держгеокадастру у Радомишльському районі Житомирської області

 

 

 

2017-2020 роки

Кошти місцевих бюджетів

В межах кошторису

 

Забезпечення підприємців земельними ділянками

3.5.

 

Проведення грошової оцінки земельних ділянок, намічених до продажу

Виконкоми міської, селищних та сільських рад,

відділ Держгеокадастру у Радомишльському районі Житомирської області

2017-2020 роки

Кошти місцевих бюджетів

В межах кошторису

 

Сприяння розвитку земельного ринку

3.6.

 

Провести аукціони по продажу земельних ділянок

Виконкоми міської, селищних та сільських рад,

відділ Держгеокадастру у Радомишльському районі Житомирської області

2018-2020 роки

Кошти місцевих бюджетів

В межах кошторису

 

Сприяння розвитку земельного ринку

3.7.

 

Сформувати перелік земельних ділянок для надання в оренду для здійснення підприємницької (фермерської) діяльності та визначити місць їх розташування

Виконкоми міської, селищних та сільських рад,

відділ Держгеокадастру у Радомишльському районі Житомирської області

2017-2020 роки

Кошти місцевих бюджетів, замовників

В межах кошторису

 

Забезпечення підприємців земельними ділянками

3.8.

 

Сприяти відведенню земельних ділянок суб’єктам малого бізнесу для зайняття підприємницькою діяльністю

Виконкоми міської, селищних та сільських рад,

відділ Держгеокадастру у Радомишльському районі Житомирської області

2017-2020 роки

Кошти підприємців

В межах кошторису

 

Сприяння розвитку земельного ринку

3.9.

Поглиблення інтеграції та співпраці суб’єктів підприємництва

Створювати умови для підвищення конкуренто-спроможності суб’єктів малого підприємництва на товарних ринках шляхом недопущення чи усунення обмежень конкуренції на відповідних товарних ринках

 

Відділ економічного розвитку і торгівлі

райдержадміністрації,  відділ агропромис-лового розвитку райдержадміністрації

Постійно

Фінансування не потребує

-

Сприяння розвитку конкурентних відносин

3.10.

Проведення організаційних заходів для інформаційної підтримки малого бізнесу

Організовувати проведення „круглих столів” та інших представницьких заходів, які сприяють розвитку малого підприємництва, а також участь підприємців у відповідних обласних та Всеукраїнських заходах

Відділ економічного розвитку і торгівлі

райдержадміністрації

За окремим планом

Кошти місцевих бюджетів

В межах кошторису

 

Активізація співробітництва між підприємницькими структурами та органами влади

 

3.11.

 

Забезпечити через засоби масової інформації своєчасне доведення до відома підприємців та в разі необхідності роз’яснення нормативних актів, які регламентують діяльність підприємців

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, Радомишльське відділення Малинської ОДПІ, Управління ПФУ в Радомишльсь-кому районі

Постійно

Кошти місцевих бюджетів

 

В межах кошторису

 

Підвищення правової культури суб'єктів підприємництва

3.12.

Задовольнити потреби суб’єктів малого підприємництва в інформаційному забезпеченні

Забезпечувати суб’єкти малого підприємництва району інформацією щодо комерційних та інвестиційних пропозицій іноземних фірм, ресурсної та товарної бази

Відділ економічного розвитку і торгівлі

райдержадміністрації, відділ  агропромислового розвитку

 

Постійно

Фінансування не потребує

-

Активізація міжрегіонального та міжнародного співробітництва

3.13.

 

Залучати засоби масової інформації для пропаганди підприємницької діяльності і формування позитивної громадської думки шляхом відкриття спеціальної рубрики по підприємництву

Відділ економічного розвитку і торгівлі

райдержадміністрації, редакція газети “Зоря Полісся” та інші засоби масової інформації

Постійно

Районний бюджет

В межах кошторису

Популяризація підприємницької діяльності

3.14.

 

Вжити заходів до поширен-ня серед суб’єктів малого підприємництва інформації щодо законодавства про за-хист економічної конкурен-ції, конкурентну політику шляхом проведення регіо-нальних семінарів та нарад

Відділ економічного розвитку і торгівлі

райдержадміністрації, виконкоми міської, селищних та сільських рад

Постійно

Районний бюджет

В межах кошторису

Покращення інформаційного забезпечення суб'єктів підприємництва

3.15.

 

З метою відслідкування тенденцій розвитку малого підприємництва готувати аналітичні та інформаційні матеріали щодо надходжен-ня коштів до бюджетів усіх рівнів та діяльності фізич-них осіб

Радомишльське відділення Малинської ОДПІ

Щоквартально

Фінансування не потребує

-

Аналіз розвитку підприємництва в району

3.16

 

Спрощення податкового адміністрування та покра-щення умов ведення бізнесу за допомогою проведення розʾяснювальної роботи серед субʾєктів господа-рювання про доцільність використання ЕКП (електронного кабінету платника)

Радомишльське відділення Малинської ОДПІ

Постійно

Фінансування не потребує

 

Надання платнику податків можливості реалізувати свої обов’язки та права у сфері оподаткування в режимі on-line

3.17.

Інформаційне забезпечення сільського підприємництва

Організувати проведення виставок, ярмарків, семінарів, виробничих нарад та інших заходів, які сприяють розвитку підприємництва в АПК, а також участь підприємців у відповідних обласних та Всеукраїнських заходах

Відділ  агропромислового розвитку райдержадміністрації

За окремим планом

Районний бюджет, кошти учасників

В межах кошторису

Активізація співробітництва між підприємницькими структурами

 

3.18.

 

Інформувати підприємців через засоби масової інформації про земельне законодавство, про їхні права і обов’язки як землекористувачів та власників землі, про переваги від придбання земельних ділянок у власність

Відділ Держгеокадастру у Радомишльському районі Житомирської області,

виконкоми міської, селищних та сільських рад

2017-2020 роки

Районний бюджет

В межах кошторису

Покращення інформаційного забезпечення з питань підприємництва

3.19.

Підготовка кадрів серед незайнятого населення

Провести комплекс заходів по професійній орієнтації та переорієнтації незайнятого населення щодо започатку-вання власної справи у сфері малого бізнесу

Районний центр зайнятості

Постійно

Фінансування не потребує

-

Залучення незайнятого населення до підприємницької діяльності

3.20.

 

Визначити пріоритетними при наданні одноразової виплати по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю такі напрями діяльності: надання послуг населенню, вирощування та переробка сільгосппродукції

Районний центр зайнятості

2017-2020 роки

Кошти Фонду загальнообов’я-зкового Державного страхування на випадок безробіття

В межах кошторису

 

3.21.

 

Організувати підготовку та перепідготовку незайнятого населення (430 чол.)

Організація підготовки за навчальною програмою „Підприємець – початківець ” (16 чол.(4 чол. в рік))

Районний центр зайнятості

2017-2020 роки

Кошти Фонду загальнообов’я-зкового Державного страхування на випадок безробіття

В межах кошторису

Залучення незайнятого населення до підприємницької діяльності

3.22.

Підготовка кадрів серед молоді

Розширити курс «Основи економіки», в тому числі з основ підприємництва у за-гальноосвітніх школах з ме-тою залучення молоді до са-мостійної діяльності в еко-номічній сфері та відкриття підприємницької діяльності

Районний відділ освіти райдержадміністрації

постійно

Фінансування не потребує

-

Надання базових знань з підприємництва

4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

4.1.

Забезпечення

умов для розвитку інфраструктури підтримки

підприємництва

Ведення та постійне оновлення реєстру мережі інфраструктури підтримки підприємництва

 

Відділ економічного розвитку і торгівлі

райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад

2017-2020 роки

Фінансування не

потребує

 

-

Покращення інформаційного забезпечення суб'єктів підприємництва

4.2.

 

Надання консультаційної та організаційної допомоги з питань формування  інфраструктури підтримки підприємництва

Відділ економічного розвитку і торгівлі

райдержадміністрації, виконавчі

комітети міської, селищних, сільських рад

2017-2020 роки

Районний бюджет

 

В межах

кошторису

Сприяння у створенні та функціонуванні об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва

4.3.

Інноваційний

розвиток малого і

середнього

підприємництва.

Проведення навчань, семінарів, нарад, круглих столів з малими і середніми підприємствами щодо здійснення інноваційної та науково-технічної діяльності, розповсюдження їх досвіду роботи в інноваційній діяльності

Відділ економічного розвитку і торгівлі

райдержадміністрації, виконавчі

комітети міської, селищних, сільських рад

2017-2020 роки

Районний бюджет

В межах кошторису

Підвищення інноваційної та інвестиційної діяльності малих та середніх підприємств

 

Загальна вартість програми, (тис. грн.)

 

 

Роки

Джерела фінансування

2017

2018

2019

2020

Районний бюджет

8,0

8,0

8,0

8,0

 

 

Категорія: Підготовка до сесії. Проекти рішень | Переглядів: 225 | Додав: Ksunija6669 | Рейтинг: 0.0/0