Вітаю Вас, Гість
Головна » 2015 » Серпень » 11 » Успішна реструктуризація заборгованості проведена Ощадбанком
07:32
Успішна реструктуризація заборгованості проведена Ощадбанком

Голова правління Ощадбанку Андрій Пишний: «Успішне завершення переговорів щодо реструктуризації зовнішньої заборгованості - це абсолютно чітке та об’єктивне підтвердження того, що інвестори впевнені в стабільному розвитку Ощадного банку, вони підтримують дії менеджменту банку та довіряють йому»

 

Ощадбанк повідомляє, що 3 серпня 2015 року відбулось голосування держателів облігацій, результатом якого стало погодження умов репрофілювання облігацій

«Успішна реструктуризація заборгованості, яка проведена Ощадбанком - це позитивний сигнал не лише для банку, а й для всієї банківської системи та країни. Для багатьох наших громадян, зокрема клієнтів банку, процес переговорів, штучне нагнітання ситуації та неправдиві чутки  стали приводом для хвилювань. Я радий, що можу заспокоїти та дати привід для оптимізму. Певна частина держателів облігацій банку обрала опцію подовження строку погашення облігацій. Це абсолютно чітке та об’єктивне підтвердження того, що інвестори впевнені в стабільному розвитку Ощадного банку, вони підтримують дії менеджменту банку та довіряють йому. Ми вдячні Спеціальному комітету і власникам облігацій за надзвичайну підтримку, яку вони продемонстрували в ході зустрічі та раді можливості допомогти уряду України в рамках  співпраці с  МВФ. В найближчі тижні очікуємо успішного фінального  юридичного оформлення перепрофілювання облігацій», - наголосив банкір.

 

У розповсюдженій заяві Міністерство фінансів України привітало успішне перепрофілювання єврооблігацій Ощадбанку та підтвердило, що перепрофілювання було проведено у повній відповідності з тими цілями, що закладено у програмі співпраці України з МВФ.

Протягом процесу перепрофілювання рейтинги Ощадбанку технічно знижувались, зокрема агентством Fitch. Такі дії були виключно наслідком застосування стандартних методологічних підходів, якими рейтингові агентства керуються в подібних процесах перепрофілювання. Проте, згідно методології Fitch, за цими технічними зниженнями рейтингів буде одразу слідувати підвищення рейтингу, як наслідок покращення ситуації в банку в результаті успішного завершення процесу перепрофілювання.

Таким чином, є беззаперечна підстава очікувати, що рейтинги Ощадбанку значно покращаться, а виходячи з методологічних причин, рейтинги, що присвоєні банку, мають відповідати суверенному рейтингу України. Тобто, це підвищення буде на рівні рейтингів, присвоєних Україні, які на сьогоднішній момент становлять СС згідно Fitch та Са згідно Moody's.

 

 

 

Рус

Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный: «Успешное завершение переговоров о реструктуризации внешней задолженности - это абсолютно четкое и объективное подтверждение того, что инвесторы уверены в стабильном развитии Ощадного банка, они поддерживают действия менеджмента банка и доверяют ему»

Ощадбанк сообщает, что 3 августа 2015 года состоялось голосование держателей облигаций, результатом которого стало согласование условий Репрофилирования облигаций.

 

«Успешная реструктуризация задолженности, проведенная Ощадбанком - это позитивный сигнал не только для банка, но и для всей банковской системы и страны. Для многих наших граждан, в частности клиентов банка, процесс переговоров и искусственное нагнетание ситуации и ложные слухи стали поводом для волнений. Я рад, что могу успокоить и дать причину для оптимизма. Определенная часть держателей облигаций банка выбрала опцию продления срока погашения облигаций. Это абсолютно четкое и объективное подтверждение того, что инвесторы уверены в стабильном развитии Ощадного банка, они поддерживают действия менеджмента банка и доверяют ему. Мы благодарны Специальному комитету и владельцам облигаций за чрезвычайную поддержку, которую они продемонстрировали в ходе встречи и рады возможности помочь правительству Украины в рамках сотрудничества с МВФ. В ближайшие недели ожидаем успешного финального юридического оформления перепрофилирования облигаций», - отметил банкир.

 

В распространенном заявлении Министерство финансов Украины поздравило успешное перепрофилирование еврооблигаций Ощадбанка и подтвердило, что перепрофилирование было проведено в полном соответствии с теми целями, что заложены в программе сотрудничества Украины с МВФ.

 

В процессе перепрофилирования рейтинги Ощадбанка технически снижались, в частности агентством Fitch. Такие действия были исключительно следствием применения стандартных методологических подходов, которыми рейтинговые агентства руководствуются в подобных процессах перепрофилирования. Однако, согласно методологии Fitch, за этим техническим понижением рейтингов будет сразу следовать повышение рейтинга, как следствие улучшение ситуации в банке в результате успешного завершения процесса перепрофилирования.

 

Таким образом, есть несомненное основание полагать, что рейтинги Ощадбанка значительно улучшатся, а исходя из методологических причин, рейтинги, присвоенные банку, должны соответствовать суверенному рейтингу Украины. То есть, это повышение будет на уровне рейтингов, присвоенных Украине, которые на сегодняшний момент составляют СС согласно Fitch и Са согласно Moody's.

 

Категорія: Публічна інформація | Переглядів: 115 | Додав: Ksunija6669 | Рейтинг: 0.0/0