Вітаю Вас, Гість
Головна » 2016 » Жовтень » 19 » Проект рішення
07:46
Проект рішення

УКРАЇНА

РАДОМИШЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ (проект)

Дев’ята  сесія                                                               VІI скликання

від _____________             №  

Про затвердження Порядку надання орендарю

згоди районної ради на здійснення невід'ємних
поліпшень орендованого майна, що перебуває

у спільній власності територіальних громад району

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Наказом Фонду державного майна України від 03.10.2006  № 1523  «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності  , районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок надання орендарю згоди районної ради на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району (додається).

               2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету і комунальної власності та заступника голови районної ради Міхненка В.В.

 

 

Голова районної ради                                                О.Л. Потієнко

 

                                                                 

                                                                         Додаток

                                                                    до рішення районної ради

                                                                    від __________ №

 

Порядок

надання орендарю згоди районної ради на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста  району

1. Цей Порядок встановлює процедуру надання орендарю згоди районної ради на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста  району.

2. Вимоги цього Порядку є обов’язковими для юридичних і фізичних осіб, які є орендарями майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста  району, та підприємств, установ, організацій, що є балансоутримувачами даного майна.

3. Невід’ємні поліпшення орендованого майна це здійснені орендарем заходи, спрямовані на покращення фізичного (технічного) стану орендованого майна та (або) його споживчих якостей, відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості.

4. Процедура надання орендарю згоди районної ради на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна включає такі етапи:

- подання заяви і пакета документів орендарем;

- розгляд заяви і документації орендаря;

- прийняття відповідного рішення.

5. Для  розгляду  питання  про  надання  згоди  орендарю   на здійснення  невід'ємних поліпшень орендованого майна орендар подає до районної ради заяву та такий пакет документів:

- опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на їх проведення;

- інформацію балансоутримувача про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна та про вартість об’єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;

- приписи органів пожежного нагляду, охорони праці (у разі їх наявності);

- завірену копію проектно-кошторисної документації, погоджену з органами містобудування та архітектури у випадках, передбачених чинним законодавством із технічним висновком про можливість проведення відповідних робіт;

- звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення невід’ємних поліпшень;

- копію договору оренди, укладеного з дотриманням вимог типових договорів оренди майна спільної власності територіальних громад району.

У разі подання орендарем у неповному обсязі або неналежно оформлених документів, районна рада в п’ятиденний термін повідомляє заявника про необхідність усунення встановлених недоліків. У випадку неусунення орендарем встановлених недоліків у місячний термін, подані документи повертаються орендареві без розгляду.

Матеріали, надані орендарем разом з пропозиціями (проектом рішення), вносяться на розгляд постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності.

За наслідками розгляду питання постійна комісія вносить рекомендації щодо надання згоди за здійснення невід’ємних поліпшень або вмотивованої відмови на їх проведення, про що орендарю надається витяг з протоколу засідання вказаної комісії.

6. У разі погодження постійною комісією здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна, дане питання вноситься на розгляд чергової сесії районної ради.

Про результати вирішення питання районна рада інформує орендаря у десятиденний термін з дня проведення сесії районної ради.

У рішенні районної ради щодо надання згоди орендарю на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна повинно бути вказано:

- посилання на відповідну проектно-кошторисну документацію із зазначенням граничної суми витрат для проведення відповідних робіт, у тому числі у відсотках від ринкової вартості майна, за яким воно було передано в оренду, визначеної суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання для цілей оренди майна;

- джерела проведення компенсації вартості невід`ємних поліпшень орендованого нерухомого майна (прийнятих у подальшому за актом приймання-передачі).

7. Після отримання згоди на здійснення невід`ємних поліпшень орендар складає графік виконання робіт, погоджує його з орендодавцем та балансоутримувачем (крім випадків, коли орендоване майно включається до балансу орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим) та виконує  відповідні роботи за рахунок власних коштів.

Орендар зобов’язаний завершити всі розпочаті роботи до закінчення терміну дії договору оренди.

Приймання робіт, проведених відповідно до цього Порядку, здійснюється балансоутримувачем об’єкта за участю представників районної ради, орендодавця на підставі акта приймання-передачі.

Балансоутримувач зобов’язаний протягом п’яти робочих днів після підписання акта приймання-передачі виконаних робіт повідомити письмово районну раду та надати копії підтверджувальних документів. Орендарем надаються балансоутримувачу завірені копії підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують  оплату зазначених робіт.

Якщо орендоване майно включається до балансу орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим, то приймання робіт, проведених відповідно до цього Порядку, здійснюється комісією, утвореною орендодавцем.

8. Якщо поліпшення орендованого майна здійснено з дотриманням даного порядку, тобто за згодою районної ради, орендар, за наявності аудиторського висновку про підтвердження фінансування невід’ємних поліпшень за рахунок власних коштів, може отримати відшкодування вартості здійснених невід’ємних поліпшень шляхом зарахування такої вартості у випадку приватизації ним об’єкта оренди або в рахунок плати за користування об’єктом оренди.

Якщо орендар зробив поліпшення без погодження районної ради, які не можна відокремити без шкоди для орендованого майна, він не має права на відшкодування їх вартості, і вони стають спільною власністю територіальних громад сіл, селищ  району.

Здійснені орендарем невід’ємні поліпшення орендованого нерухомого майна понад погоджений районною радою граничний обсяг витрат відшкодуванню не підлягають і є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району.

 Якщо орендар не повністю здійснив погоджені невід’ємні поліпшення орендованого майна та відмовився від подальшого їх здійснення,  він не має права на їх відшкодування і вони стають спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст району.

 9. Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, відшкодуванню не підлягають і є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ  району.

10. Поточний ремонт переданого в оренду майна проводиться орендарем за його рахунок і відшкодуванню не підлягає.

 

Заступник

голови районної ради                                                    Міхненко В.В.

 

                                                       Аналіз

                                            регуляторного впливу  

Назва регуляторного органу: Радомишльська районна рада.

Назва документа: проект рішення районної ради “ Про затвердження Порядку надання орендарю  згоди районної ради на здійснення невід'ємних
поліпшень орендованого майна, що перебуває  у спільній власності територіальних громад району”.

Розробник аналізу регуляторного впливу: виконавчий апарат Радомишльської  районної ради

Опис існуючої проблеми

Ч. 1 статті 778 ЦК України визначено, що наймач може поліпшити річ, яка є предметом договору найму, лише за згодою наймодавця. Відповідно до ст. 23 Закону України “Про оренду державного та комунального майна України” орендар має право за погодженням з орендодавцем, якщо інше не передбачено договором оренди, за рахунок власних коштів здійснити реконструкцію, технічне переобладнання, поліпшення орендованого майна. Чинним законодавством не визначено порядку надання орендодавцем  згоди на проведення орендарем комунального майна невід’ємних поліпшень. Тому на місцевому рівні виникла потреба регламентувати процедуру отримання орендарем згоди орендодавця на проведення невід’ємних поліпшень орендованого майна. Зазначений Порядок розроблено з метою визначення процедури.

Крім того, завдяки даному регуляторному акту підвищується інформованість громадян та суб’єктів господарювання щодо порядку здійснення поліпшень орендованого майна. Прийняття запропонованого регуляторного акту надасть можливість уникнути конфліктів та непорозумінь між орендодавцем та орендарем.

За допомогою чинних регуляторних актів проблема не може бути вирішена, оскільки законодавчі акти не регулюють порядок надання дозволу орендарю на здійснення поліпшень орендованого майна.

Цілі регулювання

          Основним завданням запропонованого проекту рішення є удосконалення системи відносин між органами місцевого самоврядування і суб’єктами господарювання в процесі отримання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна. 

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей 

Альтернативи

Переваги

Недоліки

Залишення усього без змін

Відсутні

Це призведе до порушення чинного законодавства і не сприятиме вирішенню даної проблеми.

Обраний спосіб регулювання

Забезпечення прозорості при взаємовідносинах між орендодавцем та орендарями комунального майна;

забезпечення дотримання діючого законодавства України.

Відсутні

 

Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Пропонується визначити чітку процедуру отримання орендарем дозволу орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна, визнати необхідний перелік документів для отримання згоди орендодавця.

Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений, у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства.

Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Порядком розроблено чітку процедуру, визначено коло задіяних суб'єктів та перелік необхідних документів при розгляді питання щодо наданню орендарю згоди на проведення невід’ємних поліпшень орендованого майна комунальної власності.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат

Передбачаються наступні результати від введення регулювання:

- встановлення регулювання відносин між орендарем та орендодавцем комунального майна щодо здійснення орендарем поліпшень, які не можуть бути відокремлені;

- забезпечення балансу інтересів власника комунального майна та орендаря;

- позитивне впливання на вирішення спорів стосовно права орендаря поліпшити орендоване майно комунальної власності;

Базові групи інтересів

Вигоди

Витрати

Місцева влада

Зменшення витрат з районного бюджету на проведення капітального ремонту майна, переданого в оренду;

зменшення зловживань при данні орендарям згоди на поліпшення орендованого майна .

Відсутні

Суб`єкти підприємницької діяльності

Зменшення зловживань при отриманні згоди орендодавця на проведення поліпшень орендованого майна;

Встановлення чіткої процедури отримання дозволу орендодавця на проведення поліпшень орендованого майна .

Пов’язані з отриманням згоди на проведення поліпшень та встановлення факту наявності вказаних поліпшень.

Населення

Підвищення ефективності використання комунального майна спільної власності  територіальних громад сіл, селищ,міста району.

Відсутні

 

Строк дії регуляторного акту

Термін дії пропонується не обмежувати в часі.

Показники результативності регуляторного акту

1.Кількість орендарів, які здійснили невід’ємні поліпшення орендованого майна;

2.Кількість випадків відмови у наданні згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна.

Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Аналіз статистичних даних .

Консультант з питань юридичного забезпечення виконавчого апарату  

районної ради                                                                             Забігайло В.В.

Категорія: Підготовка до сесії. Проекти рішень | Переглядів: 170 | Додав: Ksunija6669 | Рейтинг: 0.0/0