Вітаю Вас, Гість
Головна » 2016 » Серпень » 3 » Проект Рішення Про районну Програму розвитку закладів охорони здоров’я на 2016-2018 роки
08:51
Проект Рішення Про районну Програму розвитку закладів охорони здоров’я на 2016-2018 роки

УКРАЇНА

 

РАДОМИШЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Житомирської  області 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Сьома сесія                                                                                           VІІ скликання

05.08.2016 року                                                                                 №

 

Про районну Програму розвитку

закладів охорони здоров’я

на 2016-2018 роки

 

Розглянувши листи районної державної адміністрації від 02.08.2016р.      № 02-19/1466, з метою покращення якості надання медичної допомоги населенню району, забезпечення належних умов роботи закладів охорони здоров’я,  які функціонують на території Радомишльського району, відповідно статті 13, 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статтями 5, 6 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», відповідно до пункту 16 частини першої  статті 43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури та роботи з молоддю, з питань бюджету і комунальної власності, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити районну Програму розвитку закладів охорони здоров’я на 2016-2018 роки (далі – Програма) згідно з додатком.
 2. Начальнику  управління фінансів райдержадміністрації (Духніч О.І.) при перевиконанні доходної частини районного бюджету за 2016 рік  та формуванні районного бюджету на наступні роки передбачити кошти на виконання заходів Програми.
 3. Радомишльській центральній районній лікарні, КЗ «Радомишльський  центр первинної медико-санітарної допомоги» Радомишльської районної ради, відділенню-пункту постійного базування бригад в Радомишльському районі КУ ЦЕМД та МК Житомирської обласної ради щорічно інформувати районну раду про хід виконання заходів Програми.
 4. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури та роботи з молоддю, з питань бюджету і комунальної власності

 

          Голова  ради                                                                        О. Л. Потієнко

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку закладів охорони здоров’я на 2016-2018 роки

 

Радомишль 2016

 

                                                                                            Додаток

           до рішення районної ради

           05.08.2016 року    №

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку закладів охорони здоров’я на 2016-2018 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Радомишльська центральна районна лікарня, КУ «Радомишльський ЦПМСД» Радомишльської районної ради, відділення-пункт постійного базування бригад в Радомишльському районі КУ ЦЕМД та МК Житомирської обласної ради

2.

Розробник Програми

Радомишльська РДА

3.

Відповідальний виконавець Програми

Радомишльська РДА, заклади охорони здоров’я, що функціонують на території Радомишльського району

4.

Учасники Програми

Заклади охорони здоров’я, суб’єкти підприємницької діяльності, фізичні особи, органи місцевого самоврядування

5.

Термін реалізації Програми

2016- 2018 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний, міський, селищні та сільські бюджети

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн.

 В межах фінансових можливостей місцевих бюджетів

8.

Основні джерела фінансування Програми

Кошти місцевих бюджетів та інші джерела, не заборонені законодавством

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

         Програма спрямована на розвиток галузі охорони здоров’я Радомишльського району, а саме на забезпечення  вчасної невідкладної та екстреної медичної допомоги,  доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному жителю району, створення умов для формування здорового способу життя, на підвищення якості профілактики, діагностики та лікування населення, поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів району.

         Необхідність визначення основних напрямків розвитку охорони здоров’я населення району обумовлена реальними соціально-економічними процесами, зокрема:

 • погіршенням якості життя більшості жителів району;
 • складною демографічною ситуацією, незадовільним станом здоров’я населення – подальшим зростанням показників захворюваності, у першу чергу на соціально небезпечні хвороби, такі як туберкульоз, СНІД, розповсюдження наркоманії тощо;
 • застарілою матеріально-технічною базою закладів охорони здоров’я.

Особливої гостроти набувають проблеми:

 • доступності медичної допомоги;
 • якості медичної допомоги за умов недостатнього ресурсного забезпечення;
 • недостатнього забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення лікувальних закладів району;
 • незадовільного стану матеріально-технічної бази медичних закладів, у тому числі обслуговування існуючих будівель та обладнання.

ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

         Метою реалізації програми є досягнення таких цілей:

 • надання вчасної невідкладної та екстреної допомоги населенню;
 • збереження та зміцнення здоров’я населення, продовження періоду активного довголіття, якості і тривалості життя людей;
 • зниження рівня інвалідності населення;
 • зменшення малюкової та материнської смертності;
 • забезпечення доступності та рівності жителів району при отриманні медичної допомоги;
 • забезпечення гарантованого рівня надання кваліфікованої медичної допомоги у визначеному законодавством обсязі;
 • ефективне використання наявних кадрових, фінансових і матеріальних ресурсів;
 • зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів.

Основні напрямки діяльності органів влади району у сфері охорони здоров’я:

-    забезпечення доступності медичної допомоги незалежно від соціального статусу, рівня доходів і місця проживання населення;

-    визначення пріоритетів медичної допомоги та обґрунтування переліку і обсягу гарантованого рівня безоплатної медичної допомоги населенню у закладах охорони здоров’я;

-    забезпечення розвитку первинної медико-санітарної допомоги, вторинної медицини та  відділення-пункту постійного базування бригад в Радомишльському районі КУ ЦЕМД та МК Житомирської обласної ради;

-    поетапне збільшення асигнувань у сферу охорони здоров’я, їх ефективне використання;

-    створення умов для формування та стимулювання здорового способу життя, вдосконалення гігієнічного виховання і навчання населення, особливо дітей та молоді;

-    забезпечення та зміцнення репродуктивного здоров’я населення, а також соціальної політики підтримки молоді та захисту інвалідів і людей похилого віку;

-    покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я;

-    удосконалення системи соціального та правового захисту медичних працівників;

-    удосконалення системи інформаційного забезпечення галузі охорони здоров’я.

 

Розвиток системи надання невідкладної, первинної медико-санітарної  та кваліфікованої вторинної допомоги передбачає:

-        раціональне використання ліжкового фонду на основі вдосконалення ресурсно-нормативної бази;

-        впровадження сучасних ресурсозберігаючих медичних технологій, протоколів діагностики та лікування, диференційованих залежно від рівня лікувально-діагностичного процесу та етапу надання медичної допомоги;

-      покращання матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які функціонують на території Радомишльського району.

Розвиток інформаційної та телекомунікаційної структури системи охорони здоров’я передбачає:

-        технічне оснащення лікувально-профілактичних закладів сучасними технічними засобами у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій та підключення до мережі Інтернет;

-        впровадження інформаційно-програмного забезпечення для електронної системи реєстрації та обміну медичною інформацією.

Покращення матеріально-технічної бази лікувальних закладів району передбачає:

 • забезпечення медичних установ району якісним рентгенологічним, ультразвуковим, ендоскопічним діагностичним обладнанням та санітарним транспортом відповідно до норм оснащення;
 • завершення будівництва, проведення реконструкції та капітальних ремонтів.

Соціальний захист медичних працівників передбачає:

 •  ініціювання впровадження доплат до посадового окладу лікарям та молодшим медичним спеціалістам, надбавки за тривалу безперервну роботу, надання щорічної матеріальної допомоги для оздоровлення медичних працівників у розмірі середньомісячної заробітної плати, преміювання за високі досягнення  в межах фонду оплати праці;
 • створення фонду службового житла для відповідних категорій медичних працівників, виходячи з можливостей бюджетів.

Основними завданнями Програми є підняти на значно вищий рівень матеріально-технічну базу, діагностичний та лікувальний процеси закладів охорони здоров’я району, а саме:

 1. Проведення реконструкції та ремонтів приміщень закладів охорони
  здоров’я відповідно до сучасних вимог, придбання будівельних матеріалів та впровадження енергозберігаючих технологій в лікувальних корпусах, поліклінічних відділеннях, господарських приміщеннях Радомишльської центральної районної лікарні, та КЗ «Радомишльський  центр первинної медико-санітарної допомоги» Радомишльської районної ради, відділення-пункту постійного базування бригад в Радомишльському району КУ ЦЕМД та МК Житомисрької обласної ради;
 2. Заохочення медичних працівників: надання допомоги в забезпеченні
  житлом, на покриття незабезпеченості заробітної плати, матеріальної допомоги, проїзд тощо.
 3. Забезпечення медичним обладнанням, інструментами, реактивами для визначення аналізів, холодильниками для зберігання медикаментів та вакцин відповідно до табелю оснащення та інше.
 4. Покращення медикаментозного забезпечення та харчування пільгової категорії населення району під час перебування на стаціонарному лікуванні.
 5. Забезпечення всіх медичних закладів, відповідно до нормативів, транспортними  засобами, в тому числі спеціальними та спеціалізованими, забезпечення їх паливно-мастильними матеріалами та коштами на обслуговування;
 6. Надання пільговій категорій населення в повному обсязі можливості отримання ліків за безкоштовними рецептами.
 7. Посилення санітарно-просвітницької роботи  серед населення, пропаганда здорового способу життя.
 8. Забезпечення профілактики, лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

ІІІ.  ОЧІКУВАНІ  НАСЛІДКИ  ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ

         Виконання програми дасть змогу:

          - створити належні умови для вчасного надання невідкладної та екстреної,  первинної та вторинної медичної допомоги населенню;

         -   створити належні умови для пацієнтів та персоналу медичних закладів;

         - покращити якість діагностики та лікування більшості хвороб на районному рівні;

         - наблизити медико-санітарну допомогу безпосередньо до хворого.
         Очікується зниження загальної захворюваності по більшості нозологій.

ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок коштів  районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування  та інших незаборонених законом джерел.

         Обсяги фінансування Програми будуть уточнені виходячи з реальних можливостей бюджету.

V. Напрями діяльності і заходи районної Програми розвитку закладів охорони здоров’я на 2016-2018 роки

з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання

заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн..

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

1.

Утримання будівель закладів охорони здоров’я

2016-2018

Заклади охорони здоров’я, які функціонують на території Радомишльського району

Районний, міський, селищні та сільські бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством

В межах фінансового ресурсу

Збереження відповідального санітарно-технічного стану будівель закладів

2.

Утримання території закладів охорони здоров’я

2016-2018

Заклади охорони здоров’я, які функціонують на території Радомишльського району

Районний, міський, селищні та сільські бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством

В межах фінансового ресурсу

Збереження відповідного санітарно-технічного стану та подальший благоустрій території ЛПЗ

3.

Придбання лікувально- діагностич ного обладнання

 

2016-2018

Заклади охорони здоров’я, які функціонують на території Радомишльського району

Районний, міський, селищні та сільські бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством

В межах фінансового ресурсу

Вдосконалення лікувально- діагностичного процесу, забезпечення доступності медичних послуг

4.

Придбання транспортних засобів

2016-2018

Заклади охорони здоров’я, які функціонують на території Радомишльського району

Районний, міський, селищні та сільські бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством

В межах фінансового ресурсу

Покращення надання медичної допомоги, забезпечення якості медичних послуг

5.

Придбання побутової техніки

2016-2018

Заклади охорони здоров’я, які функціонують на території Радомишльського району

Районний, міський, селищні та сільські бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством

В межах фінансового ресурсу

Покращення надання медичної допомоги

6.

Забезпечення лікарськими засобами, розхідними матеріалами, лабораторними реактивами, швидкими тестами

2016-2018

Заклади охорони здоров’я, які функціонують на території Радомишльського району

Районний, міський, селищні та сільські бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством

В межах фінансового ресурсу

Забезпечення можливості надання повноцінної невідкладної медичної допомоги

7.

Придбання канцелярських товарів, оргтехніки

2016-2018

Заклади охорони здоров’я, які функціонують на території Радомишльського району

Районний, міський, селищні та сільські бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством

В межах фінансового ресурсу

Забезпечення дотримання правил діловодства, ведення первинної облікової документацї у відповідності до затверджених форм

6.

Проведення протипожежних заходів

2016-2018

Заклади охорони здоров’я, які функціонують на території Радомишльського району

Районний, міський, селищні та сільські бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством

В межах фінансового ресурсу

Приведення ЛПЗ у відповідність до вимог протипожежної безпеки

7.

Забезпечення автомобільного транспорту паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами

2016-2018

Заклади охорони здоров’я, які функціонують на території Радомишльського району

Районний, міський, селищні та сільські бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством

В межах фінансового ресурсу

Створення умов для своєчасного надання лікарської допомоги та транспортування пацієнтів на вторинний рівень медичної допомоги

8

Заохочення медичних працівників: надання допомоги в забезпеченні житлом, на покриття незабезпеченості заробітної плати, матеріальної допомоги, проїзд тощо

2016-2018

Заклади охорони здоров’я, які функціонують на території Радомишльського району

Районний, міський, селищні та сільські бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством

В межах фінансового ресурсу

Створення належних умов праці для медичних працівників

9

Забезпечення (покращання) харчування відповідно до наказу МОЗ № 931 від 29.10.2013 «Про удосконалення організації лікувального харчування та дієтологічної системи в Україні»

2016-2018

Заклади охорони здоров’я, які функціонують на території Радомишльського району

Районний, міський, селищні та сільські бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством

В межах фінансового ресурсу

Створення належних умов  для пацієнтів

 

Категорія: Підготовка до сесії. Проекти рішень | Переглядів: 559 | Додав: Ksunija6669 | Рейтинг: 0.0/0